3. De energiepunten methode

Informatie

 “De regenboog manifesteert met al haar kleuren de totale bron van spirituele energie”
Kees Aarts 2010 (Reikimaster)

Na het lezen en bestuderen van vele boeken over de kracht en energie van mineralen en edelstenen, astrologie en energiepunten in het lichaam, kun je als rode draad constateren, dat in het algemeen de natuurlijke kleur van het mineraal sterk in verbinding staat met de 7 kleuren van deze energiepunten, die op zich weer in volgorde kunnen worden gerelateerd aan de 7 kleuren van de regenboog. Dat een mens voor ongeveer 70% uit water bestaat en dat de zonnestralen (=energie) de regenboog zichtbaar maakt, maakt het ook denkbaar dat die weerspiegeling van de regenboog in de mens zich manifesteert tussen die energiepunten. De oosterse culturen in India en China hebben die link al eeuwen geleden gemaakt en hebben kleur gegeven aan de energiepunten, die ze chakra’s noemen, in de volgorde van de kleuren van de regenboog. Daarna zijn ook de 7 elementen verbonden met de kleuren van de regenboog. In onderstaande tabel zie je de verbinding.

  Chakra Plaats Kleur   Element
1e Wortel- of basis Rondom stuitbeen Rood   Aarde
2e Heiligbeen 5 cm beneden de navel Oranje   Water
3e Zonnevlecht 5 cm boven de navel Geel   Vuur
4e Hart rondom het hart Groen   Lucht
5e Keel rondom de keel Blauw   Geluid
6e Voorhoofd- of 3e oog 3 cm midden boven de ogen Indigo   Licht
7e Kruin rondom de kruin Violet   Gedachte (Ether)

 
Gebruikmakend van deze eenvoudige constatering is al snel een koppeling te leggen van de natuurlijke kleur van het mineraal met de ledematen en organen, die dicht bij een energiepunt liggen in je lichaam en waarvoor deze een helende werking kunnen hebben.

Al de chakra’s staan met elkaar in verbinding via 2 meridianen. Een heldere (witte), die vanuit het universum door het kruinchakra naar beneden ( basischakra) loopt en een donkere (zwarte) die vanuit de aarde door het basischakra) naar boven (kruinchakra) loopt. Als de doorstroming van deze twee meridianen goed verloopt dan zit je goed in je vel. Zit er ergens een blokkade dan voel je je niet zo goed en zul je daar eerst aan moeten werken om  die blokkade op te heffen. Mineralen kunnen je daarbij helpen.

                                                                                                                                                                                                            ©COPYRIGHT ARTS OF BEING

<< Terug naar: 2. De indeling van kleuren

>> Verder naar: 4. De levenswegmethode