Info Mantra

Informatie

Een mantra is een spreuk of kort gebed. die meestal een aantal keren herhaald wordt bijvoorbeeld met behulp van een mala of een gebedsmolen.

De Tibetanen gebruiken de gebedsmolen soms samen met de mala (gebedsnoer) om met name de meest bekende mantra (kort gebed, een heilige strofe of  een magische formule) uit te spreken. Wie kent niet de mantra: AUM MANI PADME HUM of zoals de Tibetanen zeggen: OM MANI PÈME HUNG of OM MANI BÈH MEH HUNG.  AUM wordt ook veel geschreven als OHM of OM

Veel andere korte mantra’s worden gebeden voor allerlei doeleinden.

De mantra “Om Mani Pad Me Hum” bevat de totale lering van de Boeddha.

Het is ook de meest bekende mantra in het westen. Hij kan door iedereen worden gebruikt, die zich er door geïnspireerd voelt en er is geen inwijding van een master voor nodig om hem te kunnen of mogen gebruiken.

De mantra bestaat uit 6 woorden:

Om (ohm) Ma (mah) Ni (nee) Pad (padh) Me (meej) Hum (hum).

“Boeddha van het grote mededogen, hou me vast in uw mededogen. Sinds tijden zonder begin hebben mensen in samsara  geleefd en hebben ze een niet te dragen lijden ondergaan. Ze hebben geen andere beschermer dan U. Zegen hen, zodat ze de allesomvattende staat van het Boeddhaschap mogen bereiken.”

Samsara of Saṃsāra (Sanskriet en Pali: in cirkels ronddraaien), is in boeddhisme en hindoeïsme de cyclus van dood en wedergeboorte zonder begin en schijnbaar zonder eind, onder invloed van begoocheling en karma en vol met lijden. De aanwezigheid van de mentale staten van verlangen (begeerte, aantrekking), aversie (irritatie, vrees, afstoting) en ignorantie (onwetendheid/domheid, onbewustheid, verwarring) vormen een belangrijk aspect van het bestaan in samsara.

De verkorte vertaling voor “Om Mani Pad Me Hum”  is “Groet aan de parel in de lotus van mijn hart.”